وبلاگ معماری کوشک نو


درباره وارطان هوانسیان

درباره وارطان هوانسیان

او از مدافعان سرسخت معماری مدرن در ایران به شمار می‌آمد. شیوه و تعدد کارهایش به "سبک وارطان"معروف شد. بناهای مذکور تاثیر چشم گیری، چه در طرز تفکر طراحان و چه در برداشت و انتظار عموم از معماری، در سده های گذشته ایران داشته اند.

1394/11/22 12:50 932 مشاهده

16 مطلب در 2 صفحه | صفحه 2