همه کاربران آشپزخانه ها، تمایل به استفاده حداکثری از فضاهای نگهداری ظروف و وسایل آشپزخانه دارند. طراحی هوشمندانه آشپزخانه ها می تواند تا حدود زیادی این نیاز را مرتفع کند.

       افزایش ظرفیت نگهداری وسایل آشپزخانه به شیوه های مختلفی تأمین می شود. از جمله استفاده از کابینت جزیره در وسط یا استفاده از کابینت های توکار.

       کابینت های توکار به تنهایی فضای جدیدی را برای شما ایجاد نمی کند. اما هنگامی که بخواهیم برای یک آشپزخانه بزرگ کابینت طراحی کنیم، شاید استفاده از کابینت های معمولی و روکار باعث شلوغی و آشفتگی بصری در آشپزخانه می شود.

       یک کابینت توکار می تواند از همان متریال اصلی کابینت ها باشد. اما چون فقط یک سطح از آن با متریال کابینتها یکی است، سایر سطوح آن داخل دیوار قرار می گیرد یا از مصالح تشکیل دهنده دیوار سایر فضاهای خانه تشکیل شده است؛ این گونه است که می تواند آشپزخانه را با سایر فضاهای خانه ترکیب کند و مرز بین آشپزخانه و نشیمن را از بین ببرد.

       از دیگر ویژگی هایی که کابینت های توکار دارند، مخفی بودن عمق آن هاست و با توجه به نیاز آشپزخانه، می توانید عمق آن ها را کمتر یا بیشتر کرد و یا لوله های تأسیسات که روی دیوار قرار دارند را از این طریق مخفی کرد.


منبع: koushk.com