همه ما هنگام خرید یا اجاره آپارتمان، معیارهایی را با توجه به سلیقه مان یا تجربه مان در نظر داریم. اما بسیاری نکات دیگر هستند که ممکن است نادیده بگیریم. در این پست به چند تا از آن ها اشاره می کنیم:


- قبل از خرید یا اجاره محله و حتی کوچه یا خیابانی که ملک در آن ها واقع است را مد نظر بگیرید. از جمله ترافیک، عرض معبر، همسایگی های تجاری و مسکونی و....

- آپارتمانی را انتخاب کنید که علاوه بر مساحت کافی دارای فضاهایی باشد که با توجه به نیاز شما پاسخگو باشد.

- سعی کنید آپارتمانی را بیابید که در همان طبقه همسایگی نداشته باشد. چرا که بسیاری از آپارتمان ها در ایران، دارای دیوارهایی اند که به راحتی سروصدا را منتقل می کنند. مخصوصاً آپارتمان هایی که دارای نورگیر (پاسیو) مشترک هستند.

- به هنگام بازدید از آپارتمان هایی که تخلیه نیستند، بیشتر دقت کنید. چرا که بسیاری از عیوب خانه در پشت اسباب و اثاثیه مخفی اند. همچنین فضاهای خیلی خصوصی خانه را نمی توانید بازدید کنید.

- با توجه به قیمت آب و برق و گاز، ساختمان های دارای کنتور مجزا در اولویت اند.

- ساختمان هایی که تعداد واحد کمتری دارند بهتر و خلوت ترند.

- قبل از عقد قرارداد معایب ساختمان را در پایین قرارداد ذکر کنید و به امضا برسانید.

- در مورد اجاره، با همسایگان راجع به رفتار و برخورد مالک با مستأجرین قبلی اطلاعات کسب کنید.

- سعی کنید خانه ای را اجاره کنید که مالک آن در ساختمان حضور نداشته باشد.

- قبل از انجام معامله خرید یا اجاره، مدارک موجود را بررسی کنید و مطمئن شوید که مدارک مربوط به همان ساختمان است.

- سراغ ساختمان های قدیمی نروید. چرا که اغلب هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارند. ساختمان های سه تا ده ساله از قیمت و شرایط مطلوب تری برخوردارند.

- از شارژ ماهیانه ساختمان قبل از عقد قرارداد اطلاعات کسب کنید.

- فضاهای مشاع ساختمان را ببینید و مطمئن شوید کسی بهره برداری به نفع خویش نمی کند.

- تأسیسات ساختمان را از نظر صحت عملکرد مورد توجه قرار دهید.


منبع: koushk.com